dinsdag 28 mei 2013

NIVOZ thema: Ontwikkelen en Perspectief nemen

De tijd van klassikale, frontale instructies is voorbij. Mensen ontwikkelen zich door te construeren. In relatie met hun omgeving. Voor docenten, coaches, en trainers betekent dit dat de goed voorbereide les of workshop niet voldoende is. Er moet een relatie ontstaan tussen ‘leraar en leerling’, waarbij de leraar het perspectief moet kunnen innemen van de leerling. De leerling moet de zin van het geboden herkennen. Het woord leerling is makkelijk te vervangen door deelnemer of werknemer. Ook zij moeten betekenis kunnen geven aan hun werk.

“Perspectief nemen kan men definiĆ«ren als het vermogen om zich op de meest leven­dige manier een voorstelling te maken van de wijze waarop de lerende de ‘werkelijkheid’ construeert, met aandacht voor het emotionele (gevoelens), het conatieve (motivatie en interesse) en het cognitieve (percepties en cognities).” (Laevers, 2008) Perspectief nemen heeft te maken met de mate waarin het gezichtspunt van de ander breed wordt meegenomen. Er proberen achter te komen hoe de ander zich voelt, wat hij denkt en wat hij wil en wat hem bezighoudt. Vanuit dat perspectief wordt een gerichter en aangepast aanbod gerealiseerd.

Perspectief ne­men veronderstelt een absolute openheid voor wat er gebeurt en heeft een affectieve en cog­nitieve dimensie. Em­pathie staat voor een emotionele reactie, maar perspectief nemen is breder. Men gebruikt hier­voor de term ‘social perspective taking’. Het gaat hier om een emotionele en cognitieve reactie.

Open Minds dus! Dat is precies waar het op de Learning Lane om gaat. Via honderden workshops, talloze ontmoetingen en verrassende ervaringen dragen drie dagen Learning Lane bij aan uw ontwikkeling!


Nickel van der Vorm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten