dinsdag 22 juli 2014

Filosofie van het trainen

De documentaire ‘Century of the Self’ van Adam Curtis geeft een fascinerende analyse van de manier waarop ons zelfbeeld is veranderd in de loop van de vorige eeuw. Vanuit Amerikaans perspectief schildert het de ontwikkeling van de maatschappij, bevolkt door een relatief ‘anonieme’ massa, die gekend, doorgrond en ook gemanipuleerd kon worden, naar een samenleving van een verzameling hyper-individualistische, naar authenticiteit en uniciteit strevende een-mans-bedrijfjes.

Het interessante van die ontwikkeling is dat hij naadloos aansluit bij de ontwikkelingen in het trainersvak. Geworteld in de ambitie om de maatschappij weerbaarder te maken tegen, voor dictatuur gevoelige ‘hordes’, groeit de trainersbranche steeds verder in de richting van het bijdragen aan de individuele maakbaarheid van eigen succes en geluk. Met de laatste periode een licht kentering richting de vraag wat al die persoonlijke groei uiteindelijk bijdraagt aan de wereld.

De grondleggers van de Baak waren erbij toen de eerste aandacht voor en experimenten met groepstraining zich aandienden in de VS, bij het NTL in Bethel.  De geschiedenis van de Baak (en van AO advies en Bout& Partners) is daarmee ook een beetje de geschiedenis van het Vak.  Die geschiedenis laat zich het best vertellen aan de hand van een reeks ‘portretten’. Mensen die, elkaar beïnvloedend en zich tegen elkaar afzettend, een rode lijn vormen door de decennia heen. Een losjes gekoppeld systeem van wederzijdse beïnvloeding dat verrassende verbindingen blootlegt tussen de bron en de dagelijkse praktijk. Verbindingen die we zelf soms vergeten lijken te zijn. Zo als we het haast niet door hadden dat we met de recente investering in de BACCC-training (geënt op Tavistock) terugkeerden in de voetsporen van Thale Bout toen hij in de jaren ’50 als een van de eersten deelnam aan de groepstraining bij het NTL.

Met Freud als stamvader begint de geschiedenis tegen de achtergrond van enorme dreiging en geweld in Europa. Met WO 1 vers in het geheugen en de dreiging van WO 2 in de lucht is het niet onlogisch dat het gedachtegoed van Freud aansloeg in brede kring. De mensheid moet zichzelf leren beschermen tegen de duistere poel van onbewuste verlangens en driften. Niet alleen als individu, maar juist ook als samenleving. WO 2 toonde nog maar weer eens aan hoe gevaarlijk de ‘massa’ is als het dunne laagje beschaving en reflectieve beheersing eraf is. In de ambitie van NTL zat opgesloten dat inzicht in het functioneren van kleine groepen een wezenlijke bijdrage zou kunnen leveren aan de versteviging van onze broze democratie. Kleine, vitale cellen zouden de gezonde basis kunnen vormen van organisaties en daarmee van de hele samenleving. Leiderschap omvatte de dure plicht om sturing en ondersteuning te bieden aan de mogelijkheid voor de totstandkoming en groei van dergelijke vitale groepen. Alle inzicht, verkregen via ‘action-learning’ was daarop gericht. Het NTL en het eraan gelieerde Tavistock in GB stonden daarmee volledig in de Freudiaanse, psycho-analytische traditie.

Century of the Self laat zien dat (helaas of niet) ook het bedrijfsleven en de regering van de VS inmiddels onder invloed kwamen van het Freudiaanse gedachtegoed. Vertegenwoordigd door zijn neef Edward Barnays, grondlegger van de PR/marketing. De manier waarop inzichten uit de psycho analyse werden ingezet om ‘de massa’ te manipuleren leidde in de jaren ’60 tot een heftige tegenreactie vanuit ‘New Left’. Niet langer wenste men als massa gezien te worden, maar als autonoom individu, met de keuzevrijheid om het leven in te richten zoals het paste bij de eigen innerlijke beleving en overtuiging. Een beweging die beinvloed was door Wilhelm Reich, die zich, begonnen als volgeling,  losmaakte van Freud en een radicaal andere invalshoek koos. De mens is niet ten diepste slecht, maar juist goed. Niet een donkere poel van driften ligt ten grondslag aan ons handelen, maar een zuivere, krachtige positieve levensenergie.

‘New Left’ werd op hardhandige wijze de kop in gedrukt, maar via instituten als Esalen werd het gedachtegoed steeds populairder. Op die omkering lijkt het grootste deel van de trainingsbranche zich te hebben ontwikkeld. Onder andere via  ex-volgelingen van Freud als Perls en Assagioli. En zeker ook voortbouwend op de  ‘oer-tegenhanger’ van Freud:  Gustav Jung. De link tussen die omkering  en de huidige trainerspraktijk is zeer sterk. Tot op de dag van vandaag wordt in een bekende train-de-trainer opleiding (ITIP) ruimschoots plaats ingeruimd voor het werken met de ‘Reichiaanse karakterstructuren’ en elke dag worden er honderden tests afgenomen over typologien, voorkeurs-stijlen en ‘persoonlijkheidskenmerken’ die rechtstreeks teruggrijpen op de Jungeriaanse indeling naar ‘archetypen’.

Er zijn tal van verbanden tussen de psycho-synthese, de humanistische psychologie, systeemtherapie en praktische trainersmodellen als ‘Waardenmanagement’ en ‘organisatie-opstelling’. En veel van die verbanden en vertakkingen lopen langs de Baak en haar netwerk. Ook is er vanuit de Baak gezien een interessante lijn via Lievegoed en het NPI met de antroposofie van Steiner, voortgekomen uit de theosofie. Een lijn waarin een bijzondere rol is weggelegd voor Krishnamurti, die weer een belangrijke plek krijgt in het recente werk van Godfried IJsseling, senior trainer bij de Baak.

De verbindingen zijn nooit eenduidig en rechtlijnig. Maar het rondcirkelen langs de iconen uit ons vak, langs de ‘founding fathers (and mothers)’ van ons gedachtegoed geeft meer relief, meer diepte aan het werken met groepen dat elke dag plaatsvindt in Noordwijk en Driebergen. Het voedt het besef dat we een traditie te koesteren hebben, omdat we daarmee een unieke kans hebben om onszelf te onderscheiden in de markt. Maar nog belangrijker is dat het inspireert om steeds opnieuw het fundament onder ons werk, het mensbeeld dat erin verborgen ligt en de visie op leren, op ontwikkelen en op leiderschap die eruit ontstaat te toetsen, te herijken en in dialoog aan te scherpen vanuit recente inzichten inspiratiebronnen. Alleen zo houden we ons vak levend, uitlegbaar en kwalitatief op nivo. Geworteld in de geschiedenis en met open vizier naar de toekomst.
 
Meer weten, volg het avondprogramma Meeting open minds op donderdagavond tijdens Learning Lane.
 
Aanmeldbutton Learning Lane
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten