dinsdag 20 augustus 2013

Regisseur - (door Jack Provily en Gerard Bakx)


Nu het einde van het zomerse seizoen nadert, is het leuk om te horen wat het effect van vakantie bij verschillende mensen is. Ik hoor soms dat mensen tot rust komen, zich bewust worden van de situatie waarin ze verkeren en vervolgens een beslissing nemen die in het dagelijkse bestaan niet genomen zou worden. De stilstand van het leven zorgt er klaarblijkelijk voor dat we weer regisseur van ons eigen bestaan worden.

Dit gegeven inspireerde Gerard Bakx en mij. We ontwikkelden een trainingsdag waarin we deelnemers laten reflecteren op hun DRIVES. De essentie van zo’n dag is om (weer) regisseur van je eigen omgeving te zijn. We werken met anekdotes, delen ervaringen, laten filmpjes zien, geven opdrachten en bieden uitdagingen. Dat doen we met elkaar. Uit evaluaties van deelnemers is duidelijk dat zij een onvergetelijke dag hebben gehad. Een dag die voldoende steun bood om in de toekomst je eigen regisseur te blijven, zonder dat je hiervoor op vakantie hoeft! 
Op Learning Lane in Driebergen zullen we op 30 augustus een workshop geven waarin we een tipje van de DRIVES-sluier oplichten.

Workshop 37. Iedereen is een spelbepaler
Vrijdag 30 augustus, ronde 1: 10.15 uur- Jack Provily en Gerard Bakx
Ben je de spelbepaler, de man of vrouw die zijn eigen motivaties kent, de verantwoordelijkheid daarvoor wil nemen en vanuit bewustzijn zijn doelen nastreeft? Die de perspectieven vanuit zichzelf en vanuit de omgeving, de context, kan innemen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten