dinsdag 25 juni 2013

OOA Thema: Interventies in Organisaties (door Jan Tops)


Bij een interventie is sprake van gericht ingrijpen, van een focus ingebed in overzicht. Gaan we de juiste kant op? Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Maar hoe stel je dat vast, er zijn veel meningen over hoe zaken zouden moeten lopen in een organisatie. Er zijn uiteenlopende belangen en verschillende invalshoeken: het management dat gericht is op betrouwbare resultaten, de medewerkers die gericht zijn op het benutten van hun talenten, en de ondersteunende professionals die gericht zijn op het vitaliseren en/of stroomlijnen van een deel van de organisatie. Als het goed is allemaal gericht op prestatie-aspecten als financieel resultaat, kwaliteit, klanttevredenheid.

Interveniëren wordt doorgaans gekoppeld aan het veranderen van een organisatie, de gebruikelijke gang van zaken voldoet niet meer en moet veranderen. Maar hoe komt het dat de leiding er niet altijd in slaagt de benodigde veranderingen al werkend stap voor stap aan te geven en door te voeren?

Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen: men houdt (te lang) vast aan een ingeslagen weg, men is te zeer gericht op de interne machtsverhoudingen, er is weinig aandacht voor benodigde vernieuwingen, veranderende marktomstandigheden of talenten die zich in de organisatie hebben ontwikkeld.

De rol van de organisatie-professional is er op gericht leiding en medewerkers te begeleiden of te confronteren met de groef waarin men terecht is gekomen en handvatten te bieden om hieruit te geraken. Door de grote diversiteit aan mogelijke insteken op een problematiek is het er niet overzichtelijker op geworden waar een organisatie zou moeten aankloppen om zichzelf aan de haren uit de (dreigende) modder te trekken. Bovendien heeft de financiële crisis de mores betreffende het omgaan met externe expertise flink geraakt.

Voor de workshops van de OOA bij deze Learning Lane is er voor gekozen het thema te benaderen vanuit de optiek van de ondersteuner. Shirine Moerkerken gaat in op de condities voor een succesvol verandertraject en geeft een workshop over "De Kunst van het contracteren", Geert Berghuis geeft een workshop over "De toekomst van stafafdelingen" en verdiept zich daarin in de structurele uitgangspositie van de staf, en Jan Tops gaat in zijn workshop "Welke interventie past bij jou?" in op de insteek die je nu hanteert en of dat je meest krachtige is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten